Masz pytania? Zadzwoń do nas! + 48 22 569 00 66

  lub zadzwoń

  tel.: + 48 22 569 00 66

  Certyfikaty

  Certyfikaty

  Wiele lat systematycznej pracy całego zespołu pozwoliło nam stworzyć wewnętrzny system zarządzania jakością, co w efekcie zaowocowało uzyskaniem przez nas certyfikatów ISO.

  ISO 9001
  ISO 14000
  ISO 20000
  ISO 27000
  zdjęcie certyfikatu

  ISO 9001:2015

  Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że nasz system zarządzania jakością spełnia wymagania normy w zakresie procesów związanych ze sprzedażą, produkcją, serwisem, usługami instalacji, wdrożeniami, integracją i dostawami:

  • sprzętu komputerowego,
  • systemów informatycznych i teleinformatycznych,
  • oprogramowania oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
  • realizację projektów informatycznych, a także Outsourcingu IT.
  zdjęcie certyfikatu

  ISO 27001:2013

  Certyfikat, który potwierdza, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo informacji i systemów, w których są one przetwarzane, gdyż stanowią kluczowy element jakości kierowanej w stronę naszych Klientów.
  Otrzymanie tego wyróżnienia stanowi gwarancję właściwej i skutecznej ochrony informacji tworzonej przy użyciu odpowiednich rozwiązań informatycznych. Oznacza to dla nas również:

  • zmniejszenie ryzyka biznesowego poprzez ograniczenie ryzyka utraty bezpieczeństwa,
  • podniesienie wiarygodności i jednoczesne zapewnienie, że powierzone nam informacje chronione są w odpo- wiedni sposób,
  • ciągły nadzór audytora, który potwierdza, że posiadamy odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego właściwe i zgodne z wymaganiami utrzymanie.
  zdjęcie certyfikatu

  ISO 14001:2015

  Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że wykorzystujemy elementy skutecznego zarządzania środowiskowego, czyli działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:

  • postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska i innymi wyma- ganiami dotyczącymi środowiska oraz wewnętrznymi regułami firmy,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracow- ników,
  • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu,
  • minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, a także selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
  zdjęcie certyfikatu

  ISO 20000:2018

  Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że wykorzystujemy elementy skutecznego zarządzania środowiskowego, czyli działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami społeczno-ekonomicznymi.

  • postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska i innymi wyma- ganiami dotyczącymi środowiska oraz wewnętrznymi regułami firmy,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracow- ników,
  • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu,
  • minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, a także selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.