Uwaga - zmiana adresu i telefonów

 

Zapraszamy do biura przy ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa.

tel.: +48 22 569 00 66

fax: +48 22 569 00 70

 

Sektor publiczny

Zrealizowaliśmy szereg projektów dla instytucji publicznych. Oto wybrane z nich:

 

 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Gmina Miasta Gostynin
 • Instytut Łączności
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Instytut Łączności
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Inspektorat Uzbrojenia
 • Jednostka Wojskowa 1123
 • Jednostka Wojskowa 3411
 • Jednostka Wojskowa 3964
 • Jednostka Wojskowa 4226
 • Kancelaria Sejmu
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział w Warszawie
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • PFRON
 • Polskie Radio
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Urząd Pracy m. st. Warszawy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zarząd Transportu Miejskiego
Skontaktuj się z nami!
lub zadzwoń:
tel: +48 22 569 00 66

INTARIS Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa

tel.: (+48 22) 569 00 66

fax: (+48 22) 569 00 70

e-mail: biuro@intaris.pl