Uwaga - zmiana adresu i telefonów

 

Zapraszamy do biura przy ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa.

tel.: +48 22 569 00 66

fax: +48 22 569 00 70

 

W ciągu ostatnich trzech lat naszego działania podpisaliśmy umowy na Outsourcing IT z kilkudziesięcioma małymi i średnimi firmami z regionu warszawskiego. Dodatkowo, od początku naszej działalności bardzo aktywnie działamy w sektorze Administracji Publicznej.

 

Poniżej prezentujemy jedynie wybrane informacje o podpisanych przez nas kontraktach outsourcingowych oraz zrealizowanych dostawach sprzętu i oprogramowania.

 

 

Sprzęt komputerowy dla Urzędu Kontroli Skarbowej 2014-12-04

W grudniu 2014 r. została zrealizowana dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Kontroli Skarbowej na łączną kwotę 693 212,01 PLN.

Okres gwarancji sprzętu to 24 miesiące.

więcej
Dostawy sprzętu komputerowego do Miasta Stołecznego Warszawy 2014-12-22

Zgodnie z umowami, które firma INTARIS sp. z o.o. podpisała z Miastem Stołecznym Warszawa, w grudniu 2014 r. dostarczyliśmy sprzęt komputerowy, w tym komputery All In One, komputery przenośne, stacje robocze i monitory.

Łączna wartość podpisanych umów wynosiła ponad 2 225 000 PLN.

INTARIS sp. z o.o. będzie świadczyła serwis gwarancyjny przez 60 miesięcy.

więcej
Dostawa sprzętu komputerowego do Izby Celnej w Warszawie 2014-12-16

W grudniu 2014 r. INTARIS sp. z o.o. podpisała trzy umowy z Izbą Celną w Warszawie, dotyczące dostaw sprzętu komputerowego.

Przedmiotem umów były serwery i stacje robocze z monitorami. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła ponad 400 000,00 PLN.

Cały sprzęt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.

Dostawy sprzętu odbyły się w połowie grudnia 2014 r.

więcej
Dostawa komputerów przenośnych do PFRON 2014-12-09

W dniu 9 grudnia 2014 r. firma INTARIS sp. z o.o. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odnośnie realizacji dostawy 75 sztuk komputerów przenośnych. Wartość podpisanej umowy wynosi 398741,40 PLN, okres gwarancji to 36 miesięcy.

więcej
Dostawa serwerów do Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie 2014-10-29

W dniu 29.10.2014 INTARIS sp. z o.o. podpisała kolejną umowę na realizację dostawy 24 sztuk serwerów. Zgodnie z zapisami umowy serwery objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Termin dostawy i instalacji w lokalizacjach Straży Granicznej nie może być dłuższy niż do 15 grudnia 2014 roku.

więcej
Skontaktuj się z nami!
lub zadzwoń:
tel: +48 22 569 00 66

INTARIS Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa

tel.: (+48 22) 569 00 66

fax: (+48 22) 569 00 70

e-mail: biuro@intaris.pl