Uwaga - zmiana adresu i telefonów

 

Zapraszamy do biura przy ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa.

tel.: +48 22 569 00 66

fax: +48 22 569 00 70

 

Wiele lat systematycznej pracy całego zespołu pozwoliło nam stworzyć wewnętrzny system zarządzania jakością, co w efekcie zaowocowało uzyskaniem przez nas certyfikatów ISO.

 

 

ISO 9001:2015

Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że nasz system zarządzania jakością spełnia wymagania normy w zakresie procesów związanych ze sprzedażą, produkcją, serwisem, usługami instalacji, wdrożeniami, integracją i dostawami:

 • sprzętu komputerowego,
 • systemów informatycznych i teleinformatycznych,
 • oprogramowania
 • oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
 • realizację projektów informatycznych,
 • a także Outsourcingu IT.

 

 

ISO 27001:2013

Certyfikat, który potwierdza, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo informacji i systemów, w których są one przetwarzane, gdyż stanowią kluczowy element jakości kierowanej w stronę naszych Klientów.

Otrzymanie tego wyróżnienia stanowi gwarancję właściwej i skutecznej ochrony informacji tworzonej przy użyciu odpowiednich rozwiązań informatycznych. Oznacza to dla nas również:

 • zmniejszenie ryzyka biznesowego poprzez ograniczenie ryzyka utraty bezpieczeństwa,
 • podniesienie wiarygodności i jednoczesne zapewnienie, że powierzone nam informacje chronione są w odpo- wiedni sposób,
 • ciągły nadzór audytora, który potwierdza, że posiadamy odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego właściwe i zgodne z wymaganiami utrzymanie.

 

 

ISO 14001:2015

Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że wykorzystujemy elementy skutecznego zarządzania środowiskowego, czyli działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami społeczno-ekonomicznymi.

 

Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:

 • postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska i innymi wyma- ganiami dotyczącymi środowiska oraz wewnętrznymi regułami firmy,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracow- ników,
 • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu,
 • minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez  zapobieganie zanieczyszczeniom, a także selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Skontaktuj się z nami!
lub zadzwoń:
tel: +48 22 569 00 66

INTARIS Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa

tel.: (+48 22) 569 00 66

fax: (+48 22) 569 00 70

e-mail: biuro@intaris.pl