Uwaga - zmiana adresu i telefonów

 

Zapraszamy do biura przy ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa.

tel.: +48 22 569 00 66

fax: +48 22 569 00 70

 

 

Intaris Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa

 

 

Zapraszamy:

poniedziałek - piątek: 8:00-17:00

 

 

 

    tel.: +48 22 569 00 66

    fax: +48 22 569 00 70

    email: biuro@intaris.pl

 

 

 

NIP 536-18-53-525 • REGON 141626724

 

 

KRS 0000316525

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN

 

 

Numer konta:

BGŻ BNP Paribas 53 1600 1127 1845 9947 4000 0001

Skontaktuj się z nami!
lub zadzwoń:
tel: +48 22 569 00 66

INTARIS Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa

tel.: (+48 22) 569 00 66

fax: (+48 22) 569 00 70

e-mail: biuro@intaris.pl